Content marketing that makes your branding easy.

Content marketing that makes your branding easy.

SEE HOW
PAUSE
REPLAY

For clients

More about Mediaplanet's products & distribution

Go to Client Solutions

We're hiring!

More about Mediaplanet's life & jobs

Go to Life & Jobs
15 JOBS

branding made easy.

We take care of the entire value chain and strengthen your brand through content marketing.

Concept

Highlighting industry trends and showcasing your brand alongside engaging content and key influencers.

Production

In-house production of editorial content, videos, infographics and social media activities based on your business goals.

Distribution

Tailored distribution to ensure the most relevant and engaged audience through print, events, online and social media.

Analytics

Using smart data to measure and optimise content performance and provide insightful analysis and results.

Mediaplanet in short

9,889,620

minutes spent on our digital content every year

1,000

campaigns launched every year featuring unique content and key influencers

15,000

clients working with us every year through print, digital, video and social media platforms

15

offices throughout Europe and North America

Health

Tech

Lifestyle

Business

Education

Cause

Blog

The Secret Formula for Measuring Content Marketing Efforts

2 Mar 2020 Mediaplanet Creative Team

Measure these two things and you'll have the secret formula to analyze the success of all your content marketing campaigns.

View blog post Show me more

Inc. Magazine: Mediaplanet will help you create quality content and save your marketing

View at inc.com

Forbes: Mediaplanet is a marketing resource you should be aware of

View at forbes.com

We tell stories

Here are a few:

Business
Konsulenttjenester
Konsulentbransjens forretningsmodell er under press

Digitalisering er en megatrend i det norske samfunnet. Det gir økt etterspørsel etter IT-konsulenter. Samtidig er konsulentbransjen i endring.

Business
Bærekraftige investeringer, vic
Hjelper kundene med det grønne skiftet

SpareBank 1 Hallingdal Valdres tilbyr kundene fordelaktige Sollån, Varmepumpelån og Miljølån til 0 prosent rente. – Slik ønsker vi å bidra til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn, sier administrerende direktør Knut Oscar Fleten.

Business
Bærekraftige investeringer, vic
Ansvarlige investeringer

Oppfatningen av hva som er en ansvarlig eller bærekraftig investering endres. Tidligere var det viktigste kriteriet for at en investering var ansvarlig at den hadde en forventet avkastning og risiko tilpasset investorens behov. For eksempel ville en pensjonskasse vite med en viss sikkerhet at innskyterne får den avkastningen – og dermed den pensjonen – de er lovet.

Business
Bedriftsøkonomi
Banebrytende løsning på norsk kjøpesenter: – Dette er egentlig ganske rått

Takket være ny teknologi kan John Thysse og Jærhagen alltid tilby kundene sine hundre prosent fornybar og egenprodusert strøm. – For meg som kunde er dette perfekt, sier Ahmed Elsedeq.

Business
Bærekraftige investeringer, vic
Er bygget ditt Paris-proof?

Om ti år vil vi kun finansiere grønne bygg, sa DnB allerede for tre år siden. Begrunnelsen var at DnB er ute etter lavrisikoprosjekter, og grønne miljøbygg har lavere risiko enn grå bygg.

Business
Bærekraftige investeringer, vic
Klimarisiko kan true finansiell stabilitet

Klimaendringer utgjør allerede en reell tapsrisiko for næringslivet og finanssektoren. Både mer ekstremvær, som kan gi skader på eiendom og infrastruktur, og endringer i klima- og energipolitikk kan i økende grad få konsekvenser for investeringer.

Business
Bærekraftige investeringer, vic
Verdens største dugnad

I 2015 skrev Norge under på verdens største felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. FNs 17 bærekraftsmål representerer et enormt stykke arbeid, men gir samtidig en rekke muligheter, også for næringslivet.

Work at Mediaplanet
Mondays suck less
All job openings