Priveq investerar och blir majoritetsägare i Mediaplanet. Investeringen sker samtidigt som Mediaplanet genomgått en stor digital transformation från ett printfokuserat bolag till ett modernt mediabolag som erbjuder hela värdekedjan av content marketing-lösningar.


Anledningen till omstruktureringen av ägandet beror på att Mediaplanet vill koncentrera ägandet till ett fåtal, aktiva ägare. Tidigare fanns ett antal småägare som inte varit aktiva i utvecklingen de senaste åren och dessutom säljer större delägarna Olof Stenhammar och Daniel Soussan sina andelar. Den nya ägandestrukturen består av majoritetsägaren Priveq, bolagets grundare Richard Båge och Rustan Panday, samt Mediaplanets ledning.

– Det känns väldigt roligt att Priveq kommer in som aktiva ägare. Deras kompetens och erfarenhet av utveckling av liknande bolag kommer behövas under denna spännande period. Vi har en otrolig resa bakom oss där vi har växt i omsättning och marginal i princip varje år sedan starten 2002, men vi ser fortfarande många utvecklingsområden, säger Richard Båge.

När Mediaplanet grundades 2002 erbjöd man content marketing-lösningar i annons-bilage-format redan innan begreppet fanns. Idag omsätter bolaget 550 miljoner kronor och har kontor i 15 länder i Europa och Nordamerika, där USA är största marknaden och utgör 20 procent av bolagets omsättning. Årligen hjälper bolaget 15 000 varumärken med hela ekosystemet inom medieköp från koncept till produktion, distribution och analys.

– Priveqs mål är att vara med och utveckla Mediaplanet på lång sikt. Vi tror att ompositioneringen där ett nytt kunderbjudande med digitalt fokus kommer vara väldigt attraktivt på de marknader Mediaplanet agerar idag och ser även möjligheter i nya marknader framöver, säger Mats Hjerpe, partner på Priveq Investment

 

De årliga 1 000 temakampanjerna görs i partnerskap med inflytelserika och relevanta influenser såsom organisationer och kändisar och är designade för att skapa engagemang genom skräddarsydd distribution via egna och partners kanaler i print, digitala och sociala kanaler samt event.

– Det senaste året har vi genomgått ett stort internt positioneringsarbete och erbjuder nu en större produktportfölj bestående av sponsrade artiklar, video, sociala medier-aktiviteter, interaktiva widgets och traditionella annonsformat. Det ger våra kunder en större möjlighet att skräddarsy sin kommunikation samt bygga en relation till och engagera en definierad målgrupp, säger Richard Båge, grundare av Mediaplanet.

I Mediaplanets nyckelmarknader utgör det digitala produkterbjudandet drygt 25 procent av omsättningen.

 

OM PRIVEQ INVESTMENT

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 MDSEK investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 118 investeringar samt lotsat 24 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 15 bolag och per den 31 december 2015 hade portföljen en sammanlagd omsättning på totalt cirka 6 MDSEK och cirka 1 700 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Crem International, El-Björn, House of Ports och QleanAir Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europiska Investeringsfonden (EIF). Läs mer: www.priveq.se