Content marketing that makes your branding easy.

Content marketing that makes your branding easy.

SEE HOW
PAUSE
REPLAY

For clients

More about Mediaplanet's products & distribution

Go to Client Solutions

We're hiring!

More about Mediaplanet's life & jobs

Go to Life & Jobs
20 JOBS

branding made easy.

We take care of the entire value chain and strengthen your brand through content marketing.

Concept

Highlighting industry trends and showcasing your brand alongside engaging content and key influencers.

Production

In-house production of editorial content, videos, infographics and social media activities based on your business goals.

Distribution

Tailored distribution to ensure the most relevant and engaged audience through print, events, online and social media.

Analytics

Using smart data to measure and optimise content performance and provide insightful analysis and results.

Mediaplanet in short

9,889,620

minutes spent on our digital content every year

1,000

campaigns launched every year featuring unique content and key influencers

15,000

clients working with us every year through print, digital, video and social media platforms

15

offices throughout Europe and North America

Health

Tech

Lifestyle

Business

Education

Cause

Facebook blog

5 ways AI is changing content marketing RIGHT NOW

3 Apr 2018 Jackie Lisk

The robots are coming. Wait, they’re already here. Content marketers, this is what you need to know about artificial intelligence.

View Facebook blog post Show me more

Inc. Magazine: Mediaplanet will help you create quality content and save your marketing

View at inc.com

Forbes: Mediaplanet is a marketing resource you should be aware of

View at forbes.com

We tell stories

Here are a few:

Education
Utdanning
OsloMets satsning på livslang læring og omstilling i arbeids- og samfunnsliv

I Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst – «Tidlig innsats og kvalitet i skolen», understrekes det at UH sektoren skal kobles tettere på skoler og barnehager. «Tidlig ute og tett på» kan styrke kvalitetsarbeidet både i lærerutdanningene og i skole og barnehage.

Health
Hjernen
Lisa Tønne: - Egentlig føler jeg meg heldig

Etter at hun skulle fjerne en godartet svulst på hjernen i 2012, ble livet snudd på hodet. Men Lisa Tønne er hverken sint eller bitter.

Health
Hodepine/Migrene
– Viktig med forebyggende behandling

Migrene er en nevrologisk sykdom som gir anfall med kraftig hodepine, gjerne på den ene halvsiden av hodet.

Health
Psyken
Bare litt annerledes

– Jeg har akseptert at jeg har litt flere utfordringer enn mange andre, sier Margrethe Skinderviken som har ADHD.

Health
MS
Lever godt med Multippel sklerose

Christina Grythe hadde vært ett år i Garden, gjennomført NATO-tjeneste og var godt i gang med sykepleierutdannelsen da hun bare 27 år gammel fikk diagnosen Multippel sklerose.

Health
Hjerneslag
Fikk god hjelp etter hjerneslag

12 000 mennesker får hjerneslag i Norge hvert år. Slag er den tredje hyppigste dødsårsaken her i landet, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg. Risikoen for slag øker med alderen, men også unge mennesker rammes. Dette fikk Ellen Wilhelsmsen Ree erfare i en alder av 24 år.

Health
Hodepine/Migrene
Lev godt med migrene og de andre hodepinene som følger med

Et migreneanfall er et dunkende smertehelvete som krever stopp i livets aktivitet. I tre døgn kan du være satt ut hvis vi leger ikke har klart å få beskjeden ut: Migreneanfallet skal behandles med medisin. Effektive medisiner stopper anfallet på en time eller to og du kan fortsette på jobb, skole, skitur og alt du pleier.

Work at Mediaplanet
Mondays suck less
All job openings