Content marketing that makes your branding easy.

Content marketing that makes your branding easy.

SEE HOW
PAUSE
REPLAY

For clients

More about Mediaplanet's products & distribution

Go to Client Solutions

We're hiring!

More about Mediaplanet's life & jobs

Go to Life & Jobs
24 JOBS

branding made easy.

We take care of the entire value chain and strengthen your brand through content marketing.

Concept

Highlighting industry trends and showcasing your brand alongside engaging content and key influencers.

Production

In-house production of editorial content, videos, infographics and social media activities based on your business goals.

Distribution

Tailored distribution to ensure the most relevant and engaged audience through print, events, online and social media.

Analytics

Using smart data to measure and optimise content performance and provide insightful analysis and results.

Mediaplanet in short

9,889,620

minutes spent on our digital content every year

1,000

campaigns launched every year featuring unique content and key influencers

15,000

clients working with us every year through print, digital, video and social media platforms

15

offices throughout Europe and North America

Health

Tech

Lifestyle

Business

Education

Cause

Blog

5 Tips On How To Succeed With Facebook Video

10 Oct 2018 Mediaplanet Creative Team

Everything you need to make your videos connect on Facebook.

View blog post Show me more

Inc. Magazine: Mediaplanet will help you create quality content and save your marketing

View at inc.com

Forbes: Mediaplanet is a marketing resource you should be aware of

View at forbes.com

We tell stories

Here are a few:

Business
Integration
En av vår tids viktigaste frågor

Hur kommer det sig att vi tillåter kompetens gå till spillo? Integration på arbetsmarknaden är tveklöst en av vår tids viktigaste frågor.

CSR/Cause
Rädda Östersjön
Vi använder havet som sophög

Hur kommer det sig att Sverige – som ofta framställas som ett av världen mest miljövänligaste land, är omgivet av ett av världens mest förorenade hav?

CSR/Cause
Rädda Östersjön
En hållbar blå ekonomi avgörande för vår framtid

Att rädda haven är en investering i mänsklighetens framtid och ska inte ses som en kostnad.

CSR/Cause
Rädda Östersjön
Östersjön - Ett bottennapp?

En sommar som denna hamnar Östersjöproblematiken på tidningssidorna dagligen.

CSR/Cause
Rädda Östersjön
Se till att ditt avlopp inte orsakar smitta

I Sverige har vi cirka en miljon människor med eget avlopp. 240 000 av dessa är små avloppsanläggningar bestående av enbart slamavskiljare eller med okänd utformning.

CSR/Cause
Rädda Östersjön
Från ord till handling

Under året har en majoritet av riskdagens partier uttalat att de vill verka för att EU stoppar bottentrålningen efter torsk i Östersjön.

CSR/Cause
Rädda Östersjön
Det goda exemplet

Öresund har sedan 30-talet varit ett trålfritt område. Inte för att viljan att värna om naturen till havs varit större kring Öresund, utan för att trygga säkerheten för den täta sjötrafiken i sundet.

Work at Mediaplanet
Mondays suck less
All job openings